Care Mahila

Care mahila betyder ungefär ”bry er om/hjälp/stötta kvinnorna” 
Menstruell hälsa är ett komplicerat område i många delar av världen. Många kvinnor kan inte fungera i sin vardag under sin menstruation pga bristande tillgång till adekvata mensskydd och/eller bristande egna ekonomiska tillgångar. Bindor är dyra och i många fall svåra att få tag i. Bindor utgör ett miljöproblem då de innehåller plast och i länder där sophantering saknas är de svåra att bli kvitt efter användandet. 

I vissa delar av världen anses kvinnan vara oren under sin menstruation. Detta är djupt rotade föreställningar som i hög grad påverkar kvinnors liv. Detta gäller i synnerhet i Nepal. Det kan handla om att kvinnan inte får gå in i köket i familjens hem under menstruationen.  Detta gäller såväl hög- som lågutbildade kvinnor. I vissa avlägsna områden i framförallt västra Nepal, får kvinnan inte sova i familjens hus under sin menstruation. Hon hänvisas till ett från huset avskilt skjul. Det finns föreställningar om att mannen kan bli allvarligt sjuk om hon vidrör honom under menstruationen. Det är enligt en relativt nyinstiftad lag förbjudet att förskjuta kvinnorna på detta vis. Dock efterlevs inte lagen fullt ut.

Det är väl känt att många kvinnor tvingas stanna hemma från skola eller arbete under sin menstruation.Enligt WHO är tillgång till menstruell utbildning och möjlighet att hantera sin mens en mänsklig rättighet. Denna rättighet är långt ifrån en självklarhet för en stor andel kvinnor i Nepal.

Stigmata, skam och känslor av förnedring är kopplat till menstruation för många nepalesiska kvinnor.Screen Shot 2018-04-25 at 093345png

Mitt löfte är att jag ur min hand delar ut varenda kopp till en kvinna som verkligen vill ha den och förstår hur den ska användas.

I några fall använder jag mig av de personer jag lärt känna på plats och som jag vet delar kopparna vidare på ett omdömesgillt och bra sätt.Screen Shot 2018-04-25 at 093405png

Vill du skänka en eller flera menskoppar till mitt projekt och därmed göra skillnad för kvinnor i Nepal? 

Skicka koppar till mig: Elisabeth (Lisa)  Gårdlund Hägnaden 932 24796 Veberöd

​Väljer du att handla från www.flowcup.se så uppge koden NEPAL10 i kassan för 10% rabatt.  
Under en vandringsresa i Nepal 2015 slogs jag av svårigheten att hantera min egen menstruation. Min räddning var den menskopp som jag sedan flera år använder som mensskydd. Där och då väcktes tanken att det vore bra för nepalesiska kvinnor att få del av detta i relation sett billiga och användarvänliga mensskydd.

Väl hemma efter min resa hade jag etablerat viktiga kontakter i Nepal. Min viktigaste kontakt var den kvinna som är president för Nepal nursing association. Jag bad henne undersöka huruvida menskoppar skulle möta några kulturella eller religiösa hinder. Hon hade aldrig hört talas om menskopp men återkom efter ett tag och ställde sig positiv till att låta mig introducera menskoppar i Nepal.

Jag startade då ett upprop via min facebooksida där jag helt sonika bad enskilda personer att köpa och posta menskoppar till mig att ta med till Nepal.

Efter ca 6 månader hade jag fått in 236 menskoppar från godhjärtade människor som velat vara med och göra lite skillnad.

Jag åkte så tillbaka till Nepal oktober 2017. Med hjälp av min nyfunne vän och guide Leif Bjellin, som har mångårig erfarenhet av ideellt arbete i Nepal, var vägen banad. Jag delade ut menskoppar till kvinnor i bergen, på sjukhus,på Nepals motsvarighet till socialstyrelsen samt till den nystartade enda barnmorskeutbildningen. Gensvaret var enormt! Jag har fått så mycket positiv feedback på kopparna.

Detta blev starten på projektet ”Care mahila”. Jag kommer att åka tillbaka i oktober 2018. Menskopparna får jag av enskilda personer som helt enkelt beställer koppar och sedan skickar hem till mig.


/Tack. 

               Lisa Gårdlund